İlan karşılaştırması yapabilmeniz için en az 2 adet ilan seçmeniz gerekmektedir.


Kapat

Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

İLAN HAVUZU ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 MADDE 1 TARAFLAR

 İşbu sözleşme; merkez adresi İlkyerleşim Mahallesi 1958 sokak No: 2D Yenimahalle/Ankara olan Bilen Reklam Gıda Sağlık Ltd. Şti. (Bundan sonra Bilen Reklam Gıda Sağlık Ltd. Şti. olarak anılacaktır.) ile https://www.ilanhavuzu.com (aşağıda kısaca İLANHAVUZU olarak anılacaktır.) isimli internet sitesinin aşağıda belirtilen hizmetlerinden faydalanan MÜŞTERİ arasında akdedilmiştir.

 MADDE 2 KONU

 İşbu sözleşmenin konusu, gayrimenkul danışmanlık, gayrimenkul değerleme, dekorasyon ve yapı malzemesi üreten ve satan firmalar, konut üreten firmalar, nakliye firmaları ile alıcıların sanal ortamda (internet ortamında) bir araya getirilmesi ve satışa konu emlak ve vasıtaya ait ilanların İLANHAVUZU isimli internet sitesinde yayınlanmasına ilişkin tarafların karşılıklı yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 MADDE 3 İLANHAVUZU’ NUN SORUMLULUKLARI

 3.1. Bilen Reklam Gıda Sağlık Ltd. Şti., İLANHAVUZU isimli internet sitesi içerisinde ve tamamen bu sitenin formatına bağlı kalarak, MÜŞTERİ'ye ait ürünlerin özelliklerini yayınlanması ile ilgili olarak teknik hizmet desteği verecektir.

 Bilen Reklam Gıda Sağlık Ltd. Şti., işbu sözleşme kapsamında verilen hizmetin kesintisiz olarak sağlanabilmesi hususunda elinden gelen her türlü çabayı sarf edecektir. Ancak İLANHAVUZU elinden geleni yapmasına karşın önlenemeyen teknik arızalardan dolayı hizmetin sağlanamaması halinde MÜŞTERİ, İLANHAVUZU’nu sorumlu tutmayacağını ve bir hak veya tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

3.2. İLANHAVUZU’NUN sözleşme konusu hizmeti MÜŞTERİ' ye sunma yükümlülüğü hizmetin satın alınması ile ilgili olarak MÜŞTERİ tarafından verilen kredi kartı limitinin hizmet bedelini karşılayacak düzeyde olması ve İLANHAVUZU’nun işbu kredi kartı vasıtasıyla hizmet bedelini tahsil edebilmiş olması veya MÜŞTERİ tarafından sözleşme konusu hizmet bedelinin EFT veya banka havalesi suretiyle İLANHAVUZU’na ödenmiş olması şartına bağlıdır.

 3.3. İLANHAVUZU isimli internet sitesinin amacı, emlak ve vasıta sektöründe yer alan her türlü ürün ve hizmeti internet ortamındaki milyonların faydasına sunmaktır. Gerek hizmetin arzı ve gerekse iletişim enstrümanları ve üyelerin girdileri yönünden İLANHAVUZU’na hiçbir sorumluluk yüklenemez. Müşteri ve kullanıcılar arasındaki hiçbir işlemde, İLANHAVUZU’nun bizzat taraf olduğu özel anlaşmalar dışında, hukuki sorumluluk taşımaz.

 MADDE 4 MÜŞTERİ'NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 4.1. MÜŞTERİ, İLANHAVUZU’nun sahibi olduğu İLANHAVUZU internet sitesinde belirtilen hizmetlerden yararlanabilmesi için üyelik bilgilerini tam ve eksiksiz olarak doldurması ve tercih etmiş olduğu üyelik veya ilan paketlerine ilişkin paket ücretini kredi kartı veya eft/havale suretiyle İLANHAVUZU’na ödemesi gerekmektedir.

 4.2. MÜŞTERİ, üyelik işlemlerini tamamlayarak ve paket seçimini yapmak suretiyle işbu SÖZLEŞME' nin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını ve sözleşmede belirtilen ve internet sitesinde belirtilecek olan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini ve onayladığını kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceklerini beyan ve taahhüt etmektedir.

 4.3. MÜŞTERİ, satın almış olduğu hizmeti hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, MÜŞTERİ, başkalarının internet'i kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlerde bulunamaz. MÜŞTERİ, yukarıda belirtilen kısıtlamalara uymayı kabul ve taahhüt eder.

 4.4. MÜŞTERİ, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi taktirde İLANHAVUZU’nun bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için MÜŞTERİ'ye aynen rücu edilir.

 4.5. MÜŞTERİ, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi taktirde İLANHAVUZU’nun bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için MÜŞTERİ' ye rücu edilir.

 4.6. MÜŞTERİ, kendisi tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Aksi halde İLANHAVUZU söz konusu kullanımdan doğan tazmin hakkı saklıdır. MÜŞTERİ' nin işbu sözleşme ile sahip olduğu kullanım hakkı sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez.

 4.7. MÜŞTERİ, yayınlanacak ilanlarında belirtilen bilgi ve fotoğrafların doğru olduğunu, fotoğrafların ilana ait olduğunu, üçüncü kişi ve kuruluşları yanıltacak nitelikte herhangi bir hususa yer vermeyeceğini, yayınlanan görüş, düşünce, ifade ve resimlerin İLANHAVUZU ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve sadece kendisini bağlayacağını kabul ve taahhüt eder.

 4.8. İLANHAVUZU’nun her zaman, tek taraflı olarak MÜŞTERİ' ye verilen hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma hakkı vardır. MÜŞTERİ işbu tasarrufu peşinen kabul eder. Bu durumda İLANHAVUZU’nun sorumluluğu, henüz MÜŞTERİ tarafından kullanılmamış olan hizmetin bedelinin iadesi ile sınırlıdır.

 4.9. MÜŞTERİ, İLANHAVUZU tarafından kendisine verilen hizmetin karşılığı olarak İLANHAVUZU tarafından belirtilen ücretleri ödeyecektir. İLANHAVUZU her zaman bu tarifede tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkına sahiptir. İLANHAVUZU’nun internet, e-posta, www servisi ile yayınladığı tarife, MÜŞTERİ'ye yapılmış tebligat yerine geçecektir. MÜŞTERİ tarafından kendisine intikal etmemiş olduğunu öne sürerek itirazda bulunma hakkından peşinen vazgeçmiştir.

 4.10. MÜŞTERİ, ücretlendirme ve kullanılan hizmetin hesabı konusunda İLANHAVUZU kayıtlarının tek muteber kayıt olduğunu ve bu kayıtlara hiçbir şekilde itiraz etmemeyi kabul etmiştir.

 4.11. İLANHAVUZU MÜŞTERİ verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, MÜŞTERİ yazılım ve verilerine bu yolla gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu olmayacaktır. MÜŞTERİ bu hizmetin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği hiçbir zararla ilgili olarak İLANHAVUZU’dan herhangi bir tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

 4.12. Yukarıda sayılan maddelerden bir yada bir kaçını ihlal eden MÜŞTERİ, işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludur. Ayrıca işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde İLANHAVUZU’nun MÜŞTERİ' ye karşı işbu şartlara uyulmamasından dolayı tazminat hakkı saklı olacaktır.

 4.13. Bilen Reklam Gıda Sağlık Ltd. Şti., MÜŞTERİ' nin sistemi işbu şartlara ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, MÜŞTERİ' yi yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda İLANHAVUZU işbu sözleşmede öngörülen tedbirleri de almak hakkına sahiptir.

 4.14. MÜŞTERİ, İLANHAVUZU’nun hizmetlerinden faydalanmaya başladığı andan itibaren işbu sözleşmenin tüm hükümlerinin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder.

 

Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir